Ιερατική στολή

ΚΩΔ: 8313

Ιερατική στολή χρυσοΰφαντη, περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιγονάτιο, επιμάνικα  και ζώνη, σε διάφορα χρώματα.