Ιερατική στολή

ΚΩΔ: 7000

Ιερατική στολή χρυσοΰφαντη,περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιγονάτιο, επιμάνικα  και ζώνη. Σε διάφορα χρώματα.