Ιερατική στολή

ΚΩΔ: 6006

Ιερατική στολή χρυσοΰφαντη,περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιγονάτιο, επιμάνικα, ζώνη σε διάφορα χρώματα.