Ιερατική στολή

ΚΩΔ: 8346

Ιερατική στολή περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιγονάτιο, επιμάνικα, ζώνη, σε διάφορα χρώματα.