ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Εδώ θα βρείτε ζωστικά (αντερί), κολόμβια (γιλέκα), ράσα, καλυμμαύχια και επανωκαλυμμαύχια, και ό,τι άλλο αφορά την καθημερινή, κληρική περιβολή.