Διακονική στολή

ΚΩΔ: 8346

Διακονική στολή, περιλαμβάνει ωράριο και επιμάνικα, χρυσοΰφαντη στόφα σε πολλά χρώματα.