Διακονική στολή

ΚΩΔ: 15900

Διακονική στολή, υφαντη σε πολλά χρώματα, περιλαμβάνει ωράριο και επιμάνικα.