Αρχιερατικη στολη

ΚΩΔ: 2

Αρχιερατικη στολή κεντημένη, περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιγονάτιο, επιμάνικα  και μικρό ωμοφόριο.