Αρχιερατικη στολή

ΚΩΔ: 97001

Αρχιερατικη στολή χρυσοΰφαντη, περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιμάνικα, επιγονάτιο και ζώνη, μικρό και μεγάλο ομοφοριο.