Αρχιερατικη στολή

ΚΩΔ: Σίπ
Αρχιερατικη στολή, σίπ ασημι,περιλαμβάνει στιχάρι, πετραχείλι, επιμάνικα, επιγονάτιο και ζώνη, ομοφορια μικρό και μεγάλο.